Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Kurskatalog 2016

.

forside_AOFkursHer kommer årets kurskatalog og et generelt påmeldingsskjema.

.
NHF Øst har kommet galt ut med påmeldingsfristene i kurskatalogen, og er noe forsinket vedrørende hjemmesidene hvor man kan annonsere kursene.
Inntil videre sendes kursinvitasjon til lokallagene, og det tøyes litt på påmeldingsfristene.

.

Trykk her for generelt påmeldingsskjema.

.

Besøk i Klimovichi

Bjørg Karlsen har i 13 år reist til Klimovichi i Hviterussland med penger og annen hjelp til mennesker som ikke er så heldige å ha det så bra som vi her i Norge.

Siste tur, før julen 2015, hadde hun med seg en pengegaver fra LFPS Østfold. Disse pengene var en gave til Nastja Tukov.  Nastja har de siste to år vært rammet av kreft og dette har medført store utgifter for familien. Vi legger her ut et brev fra Bjørg som forteller litt om Nastja og hennes kamp mot sykdommen.

.

NB! For å gjøre brevet større, klikk på pilen oppe til høyre i bildet.

Download (DOCX, 372KB)

 

Diagnoselisten for fysioterapi foreslås fjernet

Norsk Fysioterapiforbund

 

 

 

.

I en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2016 foreslår regjeringen å avvikle diagnoselisten for fysioterapi fra 1.1.2017. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av første halvår 2016. 

Diagnoselisten omfatter i dag nær 100 diagnoser og i 2014 fikk om lag 245.000 personer behandling under diagnoselisten og hadde dermed fritak for egenandeler for fysioterapi.

 

Formålet med å avvikle denne ordningen er i følge regjeringen å sikre likebehandling og best mulig utnyttelse av ressursene til målgruppen. Avviklingen er visstnok ikke ment å være et innsparingstiltak, men er tenkt å være kostnadsnøytral for statsbudsjettet. Regjeringen sier at målgruppen for diagnoselisten skal hensyntas gjennom den varslede opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

 

Samtidig vil regjeringen også vurdere å redusere egenandelstak 2 slik at merutgiftene til de pasientene som mister fritaket for egenandeler begrenses.

Midlertidig stenging av abonnementservice.

sur smilyHjemmesiden til LFPS Østfold er svært populær blant “hackere” rundt om i Europa nå for tiden. Registrerte i går 89 nye abonnementer til siden vår. Administrator må godkjenne disse før de slipper til, men jeg har ingen tro på at abonnenter med kryptiske navn sendt fra det mørke Afrika er interessert i hvordan vi har det i LFPS Østfold. De blir slettet.

Imidlertid får jeg meldinger som går i min søppelkasse på grunn av disse forsøkene på å abonnere, som medfører en del daglig ekstraarbeid. Jeg har forsøkt å sperre en del mail-adresser, men det blir hele tiden generert nye adresser.

Jeg har da som et forsøk bestemt at abonnementstilbudet i en periode legges ned. Jeg vil imidlertid i denne tiden manuelt sørge for at de som allerede er registrert som abonnenter får tilsendt varsling om nye innlegg på hjemmesiden vår.

.

Nye abonnenter kan sende meg en mail med deres mail-adresse så kan jeg legge disse manuelt inn.

.

admin

1 2 3 11

Bloggtrafikk

Treff

Sider|Treff |Unike

  • Siste 24 timer: 35
  • Siste 7 dager: 671
  • Siste 30 dager: 2 291
  • Ser på nå: 1

Polio og senskader

Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat