Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Informasjon

Mestringskurs

logo_venstre

 Å leve et friskere liv – februar 2015

Mestringskurs for personer med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser.
”Å leve et friskere liv” har som mål å gjøre deg mer bevisst på egne ressurser. Kurset kan også gi deg ulike redskap til bedre å mestre utfordringer i hverdagen som følge av langvarige helseproblemer.
”Å leve et friskere liv” er et tillegg til kurs som er rettet mot en spesifikk diagnose. ”Å leve et friskere liv” ledes av brukere (ikke helsepersonell) som har erfaring i å mestre egne helseproblemer. De er utdannet og sertifisert for å lede dette kurset.

.

Link til siden … http://www.sykehuset-ostfold.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/%C3%85-leve-et-friskere-liv—februar-2015.aspx

 

Ikke glem Hjelpemiddelmessa Øst i oktober!

Bilde for artikkelen: Ikke glem Hjelpemiddelmessa Øst i oktober!

Onsdag 15. oktober (12-19) og torsdag 16. oktober (11-16) inviterer Norges Handikapforbund Øst og Oslo til Hjelpemiddelmessa Øst i Ekeberghallen.

Hjelpemiddelmessa Øst inviterer til messe for tredje gang! Med utvidede åpningstider og spennende utstillere kan vi nå friste med en enda større og bedre messe!

Det blir BPA-seminar onsdag 15. oktober og Velferdsteknologi-seminar torsdag 16. oktober. Konkrete tidspunkter og innleder annonseres neste uke! Norske Servicehunder vil holde demonstrasjoner både onsdag og torsdag. I tillegg stiller Hjelpemiddelteknisk etat i Oslo kommune og NAV med en stand der du kan få utført småreparasjoner og mindre vedlikehold på dine hjelpemidler.

 

Referat fra fagdagen.

polio_logo

.

.

AKERSHUS OG ØSTFOLD

 

Polioens dag – polio før og nå – hvordan har vi det i dag?

Referat fra fagdagen 30. august 2014 på Ski eldresenter.  Det var påmeldt 89 deltakere, hvorav 78 personer møtte

Helene Kjølstad ønsket velkommen, og sa bl a at vi i utgangspunktet hadde et håp om at det ville komme 30 – 40 medlemmer på fagdagen vår. Det er overveldende at det møter så mange. Det viser at det er viktig å møtes rundt aktuelle temaer. Professor Nils Erik Gilhus fra Haukeland  Universitetssykehus ble ønsket spesielt velkommen.

Møteleder: Arne Furulund Les videre

Foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

12290218_blogHei, alle sammen!

 

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse OG å utvide rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Timeantallet som trengs for å få BPA er fortsatt fra 25 – 32 timer, så et lite stykke igjen er det. Men vi er glade for at timeantallet ikke blei satt på 32 eller høyere som vi fryktet.

 

Les pressemeldingen fra departementet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2014/Regjeringen-foreslar-a-rettighetsfeste-brukerstyrt-personlig-assistanse.html?id=758921

Og lovforslaget her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014/11.html?id=758679

Og hele Prop. 86 L her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014.html?id=758644

.

Terje Herttua

Medierådgiver
Norges Handikapforbund

NHF kartlegger hjelpemiddelformidlingen

Regjeringen sier de vil gjennomgå hjelpemiddelformidlingen, og NHF gjennomfører en kartlegging for å gi innspill til hvordan tilbudet bør være framover.

VI TRENGER DIN HJELP! 

Den nye regjeringen har signalisert at de vil gå gjennom og revurdere hvordan hjelpemidler blir fordelt, hvilke som blir brukt, hvor mye egenandel det bør være etc. Dette kan du være med på å påvirke! NHF gjennomfører nå en undersøkelse for å dokumentere hva som ikke fungerer, hva som fungerer bra og hvordan vi mener tilbudet bør være framover. Resultatene fra undersøkelsen skal vi bruke både overfor politiske myndigheter og Nav for å bedre kvaliteten på hjelpemiddelområdet. Hvis du blir med i undersøkelsen hjelper du oss med å legge press på politikerne til å ivareta dine behov og gjøre ditt liv enklere!

Klikk her for å delta i hjelpemiddelkartleggingen.

Oppdatert “Polio og senskader”

Polio og senskaderDette heftet er en redigert og fornyet utgave av våre tidligere hefter om senskader etter poliomyelitt. Det første ble utgitt av landsforeningen for polioskadde i 1991, det året da landsforeningen ble etablert.
Nytt redigert hefte kom ut i 1998, med noe endret format og utseende. Artiklene i det heftet hadde basis i de tidligere artiklene, men ble redigert ut i fra de erfaringer man hadde gjort i de årene som hadde gått.
Den forrige utgaven av Senskadeheftet ble utgitt i 2006. Siden den tid har vi gjort ytterligere erfaringer og fått oppdatert informasjon, noe som har ført til endringer også i denne utgaven. Vårt fagråd har hatt anledning til innspill, og vi er takknemlig for den innsats de gjør på dette området.

Nye publikasjoner på hjemmesiden

AOF i samarbeid med NHF Øst har nå lagt fram sin kurskatalog for 2014. Den ligger, sammen med NHFs nye lovsamling, som klikkbare PDF-dokumenter nede til høyre på hjemmesiden vår.

Vi har i tillegg lagt ved publikasjonen “Tilgjengelige Bygg og Uteområder”.  Vi anbefaler at det henvises til disse publikasjonene ved spørsmål om kurs, lovspørsmål og universell utforming.

NHFs lover Tilgjengelige Bygg og Uteområder AOF_bilde

Årsmøtet 2014

IMG_2204LFPS Østfold holdt i helgen årsmøte for 2014. Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Sarpsborg med 21 stemmeberettigede tilstede. Inviterte gjester var Arne Furulund fra Hovedstyret og Grethe Platt fra LFPS Akershus.

Årsmøtet som ble ledet av Grethe Platt ble gjennomført i henhold til NHFs lover og ble avsluttet med middag på hotellet.

Vi kommer tilbake med det valgte nye styret og komiteer.

Abonnementservice
Loading
71896
Visit Today : 16
Visit Yesterday : 81
This Month : 1931
This Year : 20994
Total Visit : 71896
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg