Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Informasjon

1 4 5 6

Nye publikasjoner på hjemmesiden

AOF i samarbeid med NHF Øst har nå lagt fram sin kurskatalog for 2014. Den ligger, sammen med NHFs nye lovsamling, som klikkbare PDF-dokumenter nede til høyre på hjemmesiden vår.

Vi har i tillegg lagt ved publikasjonen “Tilgjengelige Bygg og Uteområder”.  Vi anbefaler at det henvises til disse publikasjonene ved spørsmål om kurs, lovspørsmål og universell utforming.

NHFs lover Tilgjengelige Bygg og Uteområder AOF_bilde

Årsmøtet 2014

IMG_2204LFPS Østfold holdt i helgen årsmøte for 2014. Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Sarpsborg med 21 stemmeberettigede tilstede. Inviterte gjester var Arne Furulund fra Hovedstyret og Grethe Platt fra LFPS Akershus.

Årsmøtet som ble ledet av Grethe Platt ble gjennomført i henhold til NHFs lover og ble avsluttet med middag på hotellet.

Vi kommer tilbake med det valgte nye styret og komiteer.

Tilskudd til rimelige hjelpemidler. Fra 1/1 2014

NAVlogo I forbindelse med statsbudsjettet for 2014  innførte regjeringen en tilskuddsordning på 8 mill. til enkle og rimelige hjelpemidler i dagliglivet. Dette ble gjort for å rette opp noen av de negative konsekvensene brukere av hjelpemidler har erfart etter at hjelpemidler til å spise, drikke, lage mat, vaske seg og kle på seg ble tatt ut av folketrygden i 2012. Tidligere sto disse hjelpemidlene på hjelpemiddelsentralenes bestillingsliste. Kommunale fagfolk og personer med brukerpass kunne rekvirerer disse fra sentralen og få rask og enkel tilgang til produktene. Behovene avgjorde tilgangen til hjelpemidlene.

 

Ny ordning

Den nye ordningen er rammestyrt og det er satt av 8 millioner kroner i 2014. Du kan tildeles kr 2000 og kan søke på nytt etter fire år.  Vi har bedt om en redegjørelse fra Arbeidsdepartementet, se informasjon under. Kortversjonen er at hjelpemidlene må være spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelser, hjelpemidlene tildeles etter vanlige regler i folketrygdloven, du søker på ordinært søknadsskjema, kommunehelsetjenesten dokumenterer funksjonsproblemene og hjelpemiddelbehovet, hjelpemiddelsentralen vedtar og utbetaler beløpet og du kjøper hjelpemidlene selv.

Informasjon på Nav:https://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/Tilskuddsordning+for+rimelige+hjelpemidler.367541.cms

 

NHF mener

Vi mener det er positivt at det igjen blir mulig å få dekket nødvendige hjelpemidler, men mener det ville vært en enklere og bedre løsning å føre opp igjen hjelpemidlene i bestillingslisten, slik ordningen var fram til 2012. Vi har også pekt på at det er kuttet mye mer enn det som nå er gjeninnført – bare for 1. halvår 2012 ble det spart 12 millioner.

  Les videre

Problemer med sidevisning i Internet Explorer

Det viser seg at noen ikke får vist innlegg der media-viser for pdf og doc-filer blir brukt. Dette kan løses ved at aktuell hjemmeside blir lagt til i kompabilitetslisten under innstillinger i Internet Explorer.

Innstillinger for kompabilitetsvisningTrykk verktøy (ser ut som et tannhjul oppe til høyre på siden) så “Innstillinger for kompabilitetsvisning” deretter “Legg til” og  “Lukk”

Minikurs på høstens Datacafè.

Tema DatakursDatacafèVi fortsetter i høst med Datakafè i Sarpsborg. Listen til høyre viser aktuelle temaer på Datacafèn. Temane er planlagt å være grunnlag for små minikurs som gjennomføres i løpet av 1 til 2 timer med påfølgende gjennomgang og spørsmål. Vi vi kommer tilbake med datoer til de forskjellige minikursene.

Sett gjerne av tid for disse minikursene på onsdager framover på høsten.

 

Nasjonal kjernejournal øker pasientsikkerheten

Kongen i statsråd vedtok fredag 31. mai forskrift om Nasjonal kjernejournal.

helsepedartementet Etablering av kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet ved å bidra til rask, sikker og trygg tilgang til et utvalg viktige opplysninger om den enkelte pasient. Dette er også et viktig skritt i retningen av målet om ”Én pasient – én journal”, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Helse- og omsorgsdeparementet 04.06.0213

1 4 5 6
Abonnementservice
Loading
85770
Visit Today : 72
Visit Yesterday : 72
This Month : 900
This Year : 11680
Total Visit : 85770
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg