Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Interessepolitisk

Øker potten til aktivitetshjelpemidler

Regjeringen legger 20 millioner kroner ekstra på bordet i potten for aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år. Nav tror dermed at pengene vil rekke til august.
Av Ivar Kvistum


Publisert 11.05.2021 15:19I revidert nasjonalbudsjett som regjeringen presenterte i dag, blir bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år – den såkalte Akt26-ordningen – styrket med 20 millioner kroner.

Dermed blir den totale bevilgningen for 2021 på nær 104 millioner kroner, hvis flertallet på Stortinget vedtar regjeringens forslag.

Hensikten med den foreslåtte økningen er, ifølge regjeringen, å sikre at «bevilgningen i større grad vil kunne dekke etterspørselen etter ordningen».

Se mer her …

 

4. desember. Nok er nok – ikke ta hjelpemidlene våre ut av folketrygden!

 

4. desember klokken 14:00 til 15:00 Neste uke i Gågata i Fredrikstad foran Rådhuset

Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.

.

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet.

.

Det vil bli appeller, plakater , rullestoler og diverse hjelpemidler. Kom du også!

.

Kurs, høsten 2015

.

Til alle lokallagene i NHF Øst

 

Her er en ny oversikt over våre kurs utover høsten.

 

 

Måned Dag Kursnavn Hotell
Oktober 10-11. Org.kurs. Styre og stell Quality Sarpsborg
Styrets ansvar og oppgaver. Stein Wilmann tar oss med på dypdykk i NHFs lover.Utvidet og siste påmeldingsfrist 21/9-15(Nesten fulltegnet)
16-17. NHF synlig i kommunen. Scandic Asker
Hvordan synliggjøre og kommunisere vårt arbeid bl.a. via media og Internett. Hvordan få kontakt med politikerne.v/Terje  W. Herttua og Tone LillestølenUtvidet og siste påmeldingsfrist 23/9-15
30-31. PBL- Plan- og bygningsloven. Quality Sarpsborg
For dere som skal/vil jobbe med universell utforming.  Bl.a. endringer i TEK10, gammel bygningsmasse, påvirkning.
v/Steinar Myrdal og Andreas Poppe.Ny påmeldingsfrist 30/9-15
November 20-21 BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse Quality Sarpsborg
    (Opprinnelig kursdato var i oktober)Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk.Organisering, kommunens plikt mm.  v/Hege LarsenPåmeldingsfrist 20/10-15  
Desember 4-5. (Medlemmer i kommunale råd Quality Sarpsborg
Lover og forskrifter. Hva er mine oppgaver og hvordan skal jeg arbeide i rådet.Påmeldingsfrist 1/11-15

 

NB! Kurset om Barnehage og grunnskole 4 – 5. september 2015 er AVLYST.
Høstferien ble for sterk konkurrent, og vi fikk ikke forelesere og deltakere helt på plass.

Dette er et viktig og spennende tema, så vi vil forsøke å finne ny kursdato senere i høst.

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund (NHF) Øst

.

Hanne Grimstvedt

Regionkontorleder

.

Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!

Hei, alle sammenutropstegn

 

Fra i ettermiddag ruller vi ut en underskriftskampanje som vi alle må poste på alle NHF- og landsforenings-facebooksidene våre og eventuelle NHF- og landsforenings-twitterkontoer som måtte finnes og så fort dere får til før helgen. Sentralt har vi opprettet twitterkontoen @Handikapforbund.

 

Det er også fint om vi kan poste og spre budskapet på våre private facebook-sider og twitterkontoer.

Dette er budskapet vi skal poste på facebook med påfølgende lenke til underskrifts-siden:

 

«Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!
Jeg er redd for å bli fratatt friheten min hvis retten til hjelpemidlene mine skal bli avhengig av kommuneøkonomi.
Uten nødvendige hjelpemidler til rett tid, trues min helse, livskvalitet og mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeid.

.

Hjelp NHF med å verne hjelpemidlene ved å signere dette oppropet:

http://www.opprop.net/ikke_fjern_retten_til_hjelpemidler_i_folketrygden

Del og spre gjerne budskapet videre.»

.

Foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

12290218_blogHei, alle sammen!

 

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse OG å utvide rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Timeantallet som trengs for å få BPA er fortsatt fra 25 – 32 timer, så et lite stykke igjen er det. Men vi er glade for at timeantallet ikke blei satt på 32 eller høyere som vi fryktet.

 

Les pressemeldingen fra departementet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2014/Regjeringen-foreslar-a-rettighetsfeste-brukerstyrt-personlig-assistanse.html?id=758921

Og lovforslaget her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014/11.html?id=758679

Og hele Prop. 86 L her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014.html?id=758644

.

Terje Herttua

Medierådgiver
Norges Handikapforbund

NHF kartlegger hjelpemiddelformidlingen

Regjeringen sier de vil gjennomgå hjelpemiddelformidlingen, og NHF gjennomfører en kartlegging for å gi innspill til hvordan tilbudet bør være framover.

VI TRENGER DIN HJELP! 

Den nye regjeringen har signalisert at de vil gå gjennom og revurdere hvordan hjelpemidler blir fordelt, hvilke som blir brukt, hvor mye egenandel det bør være etc. Dette kan du være med på å påvirke! NHF gjennomfører nå en undersøkelse for å dokumentere hva som ikke fungerer, hva som fungerer bra og hvordan vi mener tilbudet bør være framover. Resultatene fra undersøkelsen skal vi bruke både overfor politiske myndigheter og Nav for å bedre kvaliteten på hjelpemiddelområdet. Hvis du blir med i undersøkelsen hjelper du oss med å legge press på politikerne til å ivareta dine behov og gjøre ditt liv enklere!

Klikk her for å delta i hjelpemiddelkartleggingen.

Oppdatert “Polio og senskader”

Polio og senskaderDette heftet er en redigert og fornyet utgave av våre tidligere hefter om senskader etter poliomyelitt. Det første ble utgitt av landsforeningen for polioskadde i 1991, det året da landsforeningen ble etablert.
Nytt redigert hefte kom ut i 1998, med noe endret format og utseende. Artiklene i det heftet hadde basis i de tidligere artiklene, men ble redigert ut i fra de erfaringer man hadde gjort i de årene som hadde gått.
Den forrige utgaven av Senskadeheftet ble utgitt i 2006. Siden den tid har vi gjort ytterligere erfaringer og fått oppdatert informasjon, noe som har ført til endringer også i denne utgaven. Vårt fagråd har hatt anledning til innspill, og vi er takknemlig for den innsats de gjør på dette området.

Abonnementservice
Loading
130712
Visit Today : 37
Visit Yesterday : 102
This Month : 2245
This Year : 27999
Total Visit : 130712
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg