Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Interessepolitisk

4. desember. Nok er nok – ikke ta hjelpemidlene våre ut av folketrygden!

 

4. desember klokken 14:00 til 15:00 Neste uke i Gågata i Fredrikstad foran Rådhuset

Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.

.

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet.

.

Det vil bli appeller, plakater , rullestoler og diverse hjelpemidler. Kom du også!

.

Kurs, høsten 2015

.

Til alle lokallagene i NHF Øst

 

Her er en ny oversikt over våre kurs utover høsten.

 

 

Måned Dag Kursnavn Hotell
Oktober 10-11. Org.kurs. Styre og stell Quality Sarpsborg
Styrets ansvar og oppgaver. Stein Wilmann tar oss med på dypdykk i NHFs lover.Utvidet og siste påmeldingsfrist 21/9-15(Nesten fulltegnet)
16-17. NHF synlig i kommunen. Scandic Asker
Hvordan synliggjøre og kommunisere vårt arbeid bl.a. via media og Internett. Hvordan få kontakt med politikerne.v/Terje  W. Herttua og Tone LillestølenUtvidet og siste påmeldingsfrist 23/9-15
30-31. PBL- Plan- og bygningsloven. Quality Sarpsborg
For dere som skal/vil jobbe med universell utforming.  Bl.a. endringer i TEK10, gammel bygningsmasse, påvirkning.
v/Steinar Myrdal og Andreas Poppe.Ny påmeldingsfrist 30/9-15
November 20-21 BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse Quality Sarpsborg
    (Opprinnelig kursdato var i oktober)Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk.Organisering, kommunens plikt mm.  v/Hege LarsenPåmeldingsfrist 20/10-15  
Desember 4-5. (Medlemmer i kommunale råd Quality Sarpsborg
Lover og forskrifter. Hva er mine oppgaver og hvordan skal jeg arbeide i rådet.Påmeldingsfrist 1/11-15

 

NB! Kurset om Barnehage og grunnskole 4 – 5. september 2015 er AVLYST.
Høstferien ble for sterk konkurrent, og vi fikk ikke forelesere og deltakere helt på plass.

Dette er et viktig og spennende tema, så vi vil forsøke å finne ny kursdato senere i høst.

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund (NHF) Øst

.

Hanne Grimstvedt

Regionkontorleder

.

Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!

Hei, alle sammenutropstegn

 

Fra i ettermiddag ruller vi ut en underskriftskampanje som vi alle må poste på alle NHF- og landsforenings-facebooksidene våre og eventuelle NHF- og landsforenings-twitterkontoer som måtte finnes og så fort dere får til før helgen. Sentralt har vi opprettet twitterkontoen @Handikapforbund.

 

Det er også fint om vi kan poste og spre budskapet på våre private facebook-sider og twitterkontoer.

Dette er budskapet vi skal poste på facebook med påfølgende lenke til underskrifts-siden:

 

«Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!
Jeg er redd for å bli fratatt friheten min hvis retten til hjelpemidlene mine skal bli avhengig av kommuneøkonomi.
Uten nødvendige hjelpemidler til rett tid, trues min helse, livskvalitet og mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeid.

.

Hjelp NHF med å verne hjelpemidlene ved å signere dette oppropet:

http://www.opprop.net/ikke_fjern_retten_til_hjelpemidler_i_folketrygden

Del og spre gjerne budskapet videre.»

.

Foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

12290218_blogHei, alle sammen!

 

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse OG å utvide rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Timeantallet som trengs for å få BPA er fortsatt fra 25 – 32 timer, så et lite stykke igjen er det. Men vi er glade for at timeantallet ikke blei satt på 32 eller høyere som vi fryktet.

 

Les pressemeldingen fra departementet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2014/Regjeringen-foreslar-a-rettighetsfeste-brukerstyrt-personlig-assistanse.html?id=758921

Og lovforslaget her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014/11.html?id=758679

Og hele Prop. 86 L her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2013-2014/Prop-86-L-20132014.html?id=758644

.

Terje Herttua

Medierådgiver
Norges Handikapforbund

NHF kartlegger hjelpemiddelformidlingen

Regjeringen sier de vil gjennomgå hjelpemiddelformidlingen, og NHF gjennomfører en kartlegging for å gi innspill til hvordan tilbudet bør være framover.

VI TRENGER DIN HJELP! 

Den nye regjeringen har signalisert at de vil gå gjennom og revurdere hvordan hjelpemidler blir fordelt, hvilke som blir brukt, hvor mye egenandel det bør være etc. Dette kan du være med på å påvirke! NHF gjennomfører nå en undersøkelse for å dokumentere hva som ikke fungerer, hva som fungerer bra og hvordan vi mener tilbudet bør være framover. Resultatene fra undersøkelsen skal vi bruke både overfor politiske myndigheter og Nav for å bedre kvaliteten på hjelpemiddelområdet. Hvis du blir med i undersøkelsen hjelper du oss med å legge press på politikerne til å ivareta dine behov og gjøre ditt liv enklere!

Klikk her for å delta i hjelpemiddelkartleggingen.

Oppdatert “Polio og senskader”

Polio og senskaderDette heftet er en redigert og fornyet utgave av våre tidligere hefter om senskader etter poliomyelitt. Det første ble utgitt av landsforeningen for polioskadde i 1991, det året da landsforeningen ble etablert.
Nytt redigert hefte kom ut i 1998, med noe endret format og utseende. Artiklene i det heftet hadde basis i de tidligere artiklene, men ble redigert ut i fra de erfaringer man hadde gjort i de årene som hadde gått.
Den forrige utgaven av Senskadeheftet ble utgitt i 2006. Siden den tid har vi gjort ytterligere erfaringer og fått oppdatert informasjon, noe som har ført til endringer også i denne utgaven. Vårt fagråd har hatt anledning til innspill, og vi er takknemlig for den innsats de gjør på dette området.

Nye publikasjoner på hjemmesiden

AOF i samarbeid med NHF Øst har nå lagt fram sin kurskatalog for 2014. Den ligger, sammen med NHFs nye lovsamling, som klikkbare PDF-dokumenter nede til høyre på hjemmesiden vår.

Vi har i tillegg lagt ved publikasjonen “Tilgjengelige Bygg og Uteområder”.  Vi anbefaler at det henvises til disse publikasjonene ved spørsmål om kurs, lovspørsmål og universell utforming.

NHFs lover Tilgjengelige Bygg og Uteområder AOF_bilde

Årsmøtet 2014

IMG_2204LFPS Østfold holdt i helgen årsmøte for 2014. Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Sarpsborg med 21 stemmeberettigede tilstede. Inviterte gjester var Arne Furulund fra Hovedstyret og Grethe Platt fra LFPS Akershus.

Årsmøtet som ble ledet av Grethe Platt ble gjennomført i henhold til NHFs lover og ble avsluttet med middag på hotellet.

Vi kommer tilbake med det valgte nye styret og komiteer.

Samarbeidskonferanse LFPS Akershus og LFPS Østfold

LFPS Akershus og LFPS Østfold avholdt i helgen en vellykket samarbeidskonferanse. Landsforeningslagene ønsket å videreutvikle et samarbeid og kartlegge på hvilke områder man kunne skape ny aktivitet og engasjement for samlingLFPS_310813cmedlemmene. Ved siden av samarbeid på de sosiale områdene som felles turer og sammenkomster, var konferansen svært fokusert på å tid og stedfeste tiltak som direkte berørte diagnose og handikappolitiske områder.

Man foretok en idedugnad som resulterte i flere saker som man vil samarbeide om, men konferansens hovedtema om den usynlige poliorammede medførte så vidtrekkende planer at de fleste av idedugnadens ideer ble planlagt å settes ut i livet på et senere tidspunkt.

Vi vil komme tilbake og presentere detaljene om konferansen  “Den usynlige poliorammede” på et senere tidspunkt.

Abonnementservice
Loading
69517
Visit Today : 85
Visit Yesterday : 79
This Month : 1948
This Year : 18615
Total Visit : 69517
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg