Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

.

Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner.

Tilskuddsordningen for aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år innføres fra 1. juli 2014. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 økes rammen fra 25 millioner til 55 millioner. Dette tilsvarer anslått helårsvirkning. Ordningen blir dermed godt finansiert allerede i 2014. Regjeringen tar med dette høyde for at det kan komme mange søknader det første året.

.

Delta i aktivitet

-Denne styrkingen vil gi enda flere personer over 26 år med funksjonsnedsettelse mulighet til å delta i sport- og fritidssaktiviteter, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Kriteriene for ordningen skal drøftes med organisasjonene før de blir fastsatt. I denne dialogen vil det bli vurdert hvordan midlene kan benyttes best mulig.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Abonnementservice
Treff på siden
64611
Visit Today : 43
Visit Yesterday : 59
This Month : 700
This Year : 13709
Total Visit : 64611
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg