Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Diagnoselisten for fysioterapi foreslås fjernet

Norsk Fysioterapiforbund

 

 

 

.

I en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2016 foreslår regjeringen å avvikle diagnoselisten for fysioterapi fra 1.1.2017. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av første halvår 2016. 

Diagnoselisten omfatter i dag nær 100 diagnoser og i 2014 fikk om lag 245.000 personer behandling under diagnoselisten og hadde dermed fritak for egenandeler for fysioterapi.

 

Formålet med å avvikle denne ordningen er i følge regjeringen å sikre likebehandling og best mulig utnyttelse av ressursene til målgruppen. Avviklingen er visstnok ikke ment å være et innsparingstiltak, men er tenkt å være kostnadsnøytral for statsbudsjettet. Regjeringen sier at målgruppen for diagnoselisten skal hensyntas gjennom den varslede opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

 

Samtidig vil regjeringen også vurdere å redusere egenandelstak 2 slik at merutgiftene til de pasientene som mister fritaket for egenandeler begrenses.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Abonnementservice
Loading
71896
Visit Today : 16
Visit Yesterday : 81
This Month : 1931
This Year : 20994
Total Visit : 71896
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg