Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Referat fra tema-/fagdag 10. juni 2017

AKERSHUS OG ØSTFOLD

 

Referat fra tema-/fagdag 10. juni 2017

Det var 50 påmeldte fra lokallagene fra Akershus og Østfold og fra andre fylker til tema- fagdagen som ble arrangert på Quality Hotell Mastemyr. Det er 4. gang LFPS-A og LFPS-Ø arrangerer felles fagdag.

 • Hovedtema for dagen er alternativ behandling > har du smerter? > hva er trykkbølgebehandling

 I tillegg ble det gitt generell informasjon om.

 • Behandlingsreiser v/lege Yndis A. Staalesen Strumse. Hun arbeider 100% stilling ved Behandlingsreiser.
 • Informasjon om TEK-17 regler for boligbygging og de forandringene som er foreslått i forhold til TEK-10 v/Willy Aagaard LFPS Østfold.
 • Parkering – noen forandringer i regelverket fom. 1.1.2017 v/Bjørn Danielsen LFPS Akershus.

Evy Gunn Hultberg LFPS Østfold ønsket velkommen, og møteleder var Arne Furulund som åpnet med å synge egen sang om fagdag for forsamlingen, til stor applaus.

Generell informasjon om Behandlingsreiser v/Yndis S. Strumse.

Behandlingsreiser startet i 1976 med behandling i Igalo for pasienter med revmatisme og psoriasis.

Behandlingsreiser for poliogruppen ble tatt inn i programmet fra 2003, fordi det ble dokumentert effekt av behandling i varmt klima som minimum holder 3-6 månder.

Behandlingsreiser er en egen post på Statsbudsjettet.

Det ble sendt ut en høring om poliopasienter kunne ta med ledsager, men da det ikke blir avsatt en egen pott til dette i Statsbudsjettet, gikk både Behandlingsreiser og LFPS sentralt mot forslaget da det ville gå ut over antall behandlingsplasser.

Hva er en Behandlingsreise? Behandlingsreise = intensiv fysikalsk behandling 5 dager i uken. Behandlingene skal bestå av både aktive og passive behandlinger hver dag. I behandlingen er det også inkludert gruppemøter, hvor det blir gitt opplæring i å mestre å leve med kronisk sykdom, bruk av medikamenter, trening, fysisk aktivitet og avspenning.

Å treffe andre i samme situasjon (sosiale delen), er en viktig del av oppholdet.

Den unike kombinasjonen av Behandlingsreise til utlandet er: fri fra hverdagsmaset, intensiv behandling med undervisning, stabilt og varmt/tørt klima – Middelhavsklima.

Da poliogruppen ble tatt med i programmet, var det ca 700 søknader pr år. Søkermassen har gått ned, og har de siste årene vært stabilt på 350 søknader pr år.

Når det gjelder Behandlingsreiser for nye søkere, må postpoliosyndrom være påvist. Det vil si at man har gjennomgått poliomyelitt, vært i en stabil fase i minst 15 år og har fått nye helseplager som ny muskelsvekkelse, ny funksjonsnedsettelse, økte smerter, uttalt trettbarhet og kuldeintoleranse. Disse nye plagene må være relatert til polio og ikke andre sykdommer.

Søknadsfristen for Behandlingsreiser til utlandet er 1. oktober hvert år, og søknadsskjema finner du på nettsiden til Behandlingsreiser. For 2017 og 2 år framover er det Vintersol på Tenerife som er behandlingsstedet.

Det ble stilt mange spørsmål fra salen etter innlegget.

 

TEK 17 v/Willy Aagaard: Teknisk forskrift 2017 – bygging/tilrettelegging av bolig og offentlige bygg. Regjeringen har som mål å legge til rette for raskere og enklere boligbygging. Direktoratet har derfor gått igjennom byggteknisk forskrift.

Forslagene til endringer kan plasseres i to hovedkategorier:

1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur i regelverket

2) Fjerning, lemping og forenkling av krav. Endringer som bidrar til reduserte byggekostnader, primært for boliger.

Vil endringene påvirke livet mitt som funksjonshemmet?  

Ja i høyeste grad – endringene fører til innskrenkninger i offentlige rom og i egen bolig.

Noen av forslag til endringer går på:

 • Stigning i terreng og skråplan:

Redusere universell utforming-krav til stigning fra 1:20 til 1:15

Øke maks lengde stigning 1:12 fra 3 m til 5 m

Øke maksimal høydeforskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m

          Gangadkomst skal være trinnfri

 • Adkomst til bygg.

Kjøreatkomst Byggverk skal ha tilfredsstillende kjøreatkomst tilpasset byggverkets funksjon.

 • Tilgjengelig boenhet.

Fjerne begrensningen på ett eller to rom for varig opphold for andel tilgjengelige boliger inntil 50 kvadratmeter.

 • Snusirkel eller snurektangel for rullestol.

Man vil innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 m x 1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,50 m i tilgjengelige boenheter.

 • Forslag reduserte krav om snuareal for studentboliger.

Innføre preaksepterte ytelser for studentboliger med redusert diameter for snusirkel fra 1,5 m til 1,30 m

 • Tilgjengelighet til balkonger.

Lemper på krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., slik at kravet bare gjelder den som har størst areal.

 • Håndlister.

Endre krav om dobbel håndløper i trapp, rampe og lignende.

 

Dette er en kort oppsummering av forslag til endringer. NHF Region Øst har gitt tilbakemelding på høringsforslaget som er sendt ut, hvor de ber om at det ikke blir foretatt endringer i forskriftene som fører til en vanskeligere hverdag for brukerne Svarfrist var 10. februar 2017.

Stortinget behandler endringsforslaget 10 juli 2017, og vi må håpe at høringssvarene blir tatt til følge.

Det ble stilt en del spørsmål til forslag til endringer etter innlegget.

 

Nye parkeringsbestemmelser fra 01. januar 2017 v/Bjørn Danielsen

Se lovdata – forskrift om parkeringstillatelser.

Blått kort for parkeringstillatelse, gjelder i hele Europa og USA

Det kom noen endringer 1. januar 2017 i parkeringsbestemmelsene for oss som har kommunal parkeringstillatelse. For alle som har P-kort, vil det bli opprettet et sentralt register fra 2018. Ved ny søknad (forlengelse) må det foreligge fullstendig søknadsskjema med legeerklæring og bilde. De nye parkeringstillatelsene blir sikrere med vannmerke osv.

Endringer i vilkår for parkering med p-kort.

 • Tillatelse inntil 30 minutter – kan bare stå tillatt tid (HC-parkering)
 • Tillatelse mer enn 30 minutter – kan stå dobbelt av angitt tid (HC-parkering)
 • Kommunale plasser uten tidsangivelse – kan stå så lenge du har behov
 • På privat drevet P-plass, gjelder selskapets parkeringsbestemmelser

Det kom en del spørsmål etter gjennomgangen, blant annet om bomringer og bomstasjoner. Når man har registrert parkeringstillatelsen hos bomselskapet (send en kopi av kortet), har man fri passering i bomringer.

 

 

 

Dagens hovedtema – alternativ behandling – trykkbølgebehandling/sjokkbølgebehandling v/kiropraktor Halvor Sørby, Follo Kiropraaktorklinikk.

Behandlingsformen er i dag en av de mest effektive og hurtigst voksende når det gjelder smertebehandling. I den medisinske verden har den eksistert siden 1980-tallet for nyresteinknusing, som i dag er den mest brukte måte for å fjerne nyrestein. Behandlingen består av å tilføre smerteområdet høyenergiske trykkbølger. Disse bølgene kan bli generert på ulike måter og vil trenge gjennom huden og videre ned i vevet. Bølgene forårsaker mikroskopiske skadet til det allerede skadede vevet, og vil så sette fart i helingsprosessen med økt sirkulasjon og metabolisme. Skaden regenereres og smerten forsvinner gradvis – stimulerer vevet til å reparere seg selv.

Hva skjer ved behandling med trykkbølger: Det skjer endring på cellenivå, reduserer smerter, reduserer kalkpåleiringer, fører til tilvekst av nye blodkar og stimulerer generering av nytt bindevev.

Det har vist seg at trykkbølgebehandling ha større suksessrate enn kirurgi i mange tilfeller. Kortere behandlings- og rekonvalesenstid. Reduserer smerter og muskelspenninger og øker bevegelsesbaner. Sammensatte og kompliserte symptomer og indikasjoner behandles. Trykkbølgebehandling gir effekt etter få behandlinger. Ved trykkbølgebehandling er det ingen anestesi, og minimale bivirkninger (blåmerker)

Når det gjelder poliopasienter har Sørby foreløpig erfaring med 3 personer over en 8 måneders periode. 1 av 3 har ikke hatt mer virkning av behandlingen enn ved fysikalsk behandling. De to andre har hatt et stort utbytte etter behandlingene som skjer over en kortere periode på 3-4 behandlinger og så pause.  Blant annet har virkningene vært så gode at 1 av pasientene nå slipper Botoxinjeksjoner for kramper i beina, som han har brukt siden 2000. Krampene er borte!

Det var mange spørsmål underveis, og en del fikk også prøve behandlingsformen.

En flott temadag ble avsluttet med hyggelig middag kl 17.00.

Vi kommer tilbake med ny tema- fagdag i september 2018.

.

Aud Aasheim – referent

.

En kommentar til Referat fra tema-/fagdag 10. juni 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Abonnementservice
Loading
118453
Visit Today : 40
Visit Yesterday : 74
This Month : 208
This Year : 15740
Total Visit : 118453
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg