Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Bussaksjon

Region Øst har tatt initiativ til felles bussaksjon i Østfold og Akershus

Vedlagt er skrivet fra øst

Til alle lokallag:

Som alle i vår organisasjon er klar over, er det ikke full tilgjengelighet på offentlig kommunikasjonsmidler.

Vi vil derfor gjennomføre en felles aksjon onsdag 2. juni for å sette fokus på tilgjengeligheten på bussrutene i regionen.

Vedlagt følger informasjon om aksjonen, planleggingsskjema for lokallagene og rapportskjema som vi ønsker den enkelte deltager på aksjonen fyller ut.

Det er også en veiledning for utfyllingen, i og med at både planleggingsskjemaet og rapportskjemaet er lagd som beskyttede filer som lett lar seg fylle ut på PC.

Jeg har også lagt ved en rapport fra en kartlegging som NHF Oslofjord Vest gjennomførte.

Målet med aksjonen er flere:

1. Kartlegge hvor tilgjengelige bussrutene er.

2. Få gjort politikere og kommuneadministrasjon oppmerksom på hvordan det er fatt i den enkelte kommune.

3. Få oppmerksomhet om problemstillingen i avisene – både lokalaviser og regionale/landsdekkende.

4. Være synlige for å fremme rekrutteringen av nye medlemmer.

Aksjonen vil trolig bli mest konkret i de kommunale lokallagene, hvor de enkelte rutene er naturlige å plukke ut og egentlig relativt enkle å kartlegge.

Vi håper at landsforeningene også ser sin viktige rolle i dette, men her må vi kommunisere litt ekstra:

· Kan landsforeningene ta ansvaret for langdistansebussene (flybusser, expressbusser osv. osv.)?

o Ber i så fall om tilbakemelding på hvilke ruter, og hvor dere vil sette inn støtet

· Det er mange i landsforeningene som bor slik at de ikke uten videre kommer seg til en slik bussrute: Kan disse medlemmene oppfordres til å delta i kartleggingen av de lokale rutene?

o Dette kan svært gjerne gjøres ved at de oppfordres til å ta kontakt med det kommunale lokallaget, eller ved at de tar for seg en rute de velger selv dersom det ikke er lokallag i den aktuelle kommunen.

Som det fremgår av planleggingsskjemaet, er det aktuelt å dele ut informasjon.

Vi ser også at det vil være vanskelig for det enkelte medlem å svare pressen eller andre på spørsmål som ”Hvilke krav til utforming finnes for busser?”

Vi vil derfor utarbeide noe informasjon i A4 format som kan distribueres til alle som deltar. Alle som deltar bør ha denne med seg, i tillegg til at dere muligens vil velge å kopiere den opp for å dele ut til alle som ønsker det.

Vi ber også om at lagene gir beskjed om hor mange eksemplarer dere ønsker av vervebrosjyren / rekrutteringsnummeret av Regionnytt / andre eksemplarer av regionnytt osv. osv.

Vi vil komme med mer informasjon etter hvert, men ber alle lag om å starte så fort som mulig med planleggingen.

Ikke vent til neste medlemsmøte – da er det trolig for sent!

Vi er svært spent på resultatet av kartleggingen: Kanskje er det bedre enn vi tror…

Kanskje er det mye busselskapene og kommunene tror er bedre enn det faktisk er…

Jeg synes også det er viktig å sette fokus på ting som om det er mulig for en funksjonshemmet for eksempel i rullestol å komme til for å betale.

Funksjonshemmede har også en rett og plikt til å betale. Dette er viktig å få frem: Vi forlanger ikke særordninger – vi forlanger bare de samme muligheter, retter og plikter som andre.

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund Øst

Per Lie

Regionkontorleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Abonnementservice
Loading
114553
Visit Today : 62
Visit Yesterday : 84
This Month : 1708
This Year : 11840
Total Visit : 114553
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat
Tilgjengelige bygg
Tilgjengelige bygg