Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Om statiner. (kolesterolsenkende medisiner)

Vi takker for utfyllende mail fra Ragnhild Skovly Hartviksen vedrørende kolesterolsenkende medisiner statiner, og legger den ut til alle våre medlemmer.

admin.

.

Hei!

På sommeravslutning på Quality ble det snakk om kolesterolmedisin og polio, at en skulle være forsiktig med det. En kan finne masse om kolesterolmedisin og polio. Nedenfor har jeg lagt ved en link (det finns mange nettsider som omhandler dette temaet) som omhandler noe vedr. dette tema, hvis en klikker på linkene i artikkelen, så får en lest litt om dette temaet.

http://www.postpolio.dk/p/index.php?option=com_content&view=article&id=389:ny-viden-om-kolesterolmedicin-og-muskelproblemer&catid=17:forskning-vedr-postpolio&Itemid=133

Jeg har sett på flere sider vedr. dette tema, så jeg har satt opp en oversikt nedenfor som viser noe av det en skal være passe litt på. LFPS sentralt bør nok ta dette opp med fagrådet, fint med henvendelse fra LFPS Østfold til LFPS sentralt om dette temaet.

Kolesterolsenkende medisiner

· Statin

 • Effektiv for å senke kolesterolnivået
 • Forebygger hjerteanfall og slagtilfeller
 • En av de mest effektive og alminnelige ordinerte legemidler
 • Ikke risikofri
  • Den mest alminnelige bivirkningen er muskelsmerter
  • Stoffer som bl.a. Lipitor, Zocor, Crestor, Mevacor brukes for raskt å senke dannelse av kolesterol slik at mengden av kolesterol i blodet og musklene faller. Mengden av Geranylgeranyl pyrophosphate er et kjemisk stoff som er ansvarlig for å forebygge muskelproblemer faller også slik at det ikke fungerer som det normalt skal gjøre.
  • Fallet av Geranylgeranyl pyrophosphate er sannsynligvis årsaken til muskel-relaterte problemer
  • Det er tilsynelatende et gen som blir aktivert i kroppens muskler, hvis det er et fall i den normale funksjonen av det kemiske stoffet som er nevnt ovenfor. Genet produserer et stoff som forhindrer musklene i å restiturere / gjennombygge seg selv etter bruk, så musklene ikke lengre kan reparere alminnelig slitasje. Men dette gjelder ikke for alle
  • Kan føre til økt ømhet i musklene
  • Lave doser fører sjeldent til problemer, men muskelproblemene kan øke i takt med høyere og hyppigere dosering
 • Polipasienter har mindre kraft i poliopåvirkede deler av korppen og en økt muskelsvakhet kan innebære større konsekvenser i form av funksjonstap enn hos en person med noral styrke.
 • Det finnes allikevel anledning til påpasselig medicinering med statiner hvis man har postpolio. Det innebærer:
  • at det skal være behov for statinbehandlingen
  • at ved påbegynt statinbehandling skal leg og pasient være oppmerksom på utvikling av muskelsvakhet
  • at hvis muskelsvakhet opprer ved statinbehandling skal årsaken til dette undersøkes. Behovet for medicineringen skal verificeres og eventuelt skal medicineringen stanses en periode, for å avgjøre om statinbivirkning foreligger.
  • Ved tvil om behandling med statiner og muskelsvakhet, når man har postpolio, skal pasienten kontakte sin postpoliomottakelse for råd
 • Mange leger er ikke klar over de sjeldne bivirkningene ved bruk av statin
 • Andre og mer sjeldne bivirkninger i preparatomtalene er blant andre, tretthet, søvnforstyrrelser, vekttap, feber, depresjon og seksuell dysfunksjon. En alvorlig form for myopati er rhabdomyolyse, hvor muskelcellene brytes ned. Tilstanden kan føre til nyresvikt.
 • Mangelfull forskning
 • Bivirkninger kan kommer uker og måneder etter oppstart av satiner
 • Studier har vist at det kan ta måneder og år før enkelte av de mest alvorlige bivirkningene forsvinner etter seponering.
 • Hos noen få kan plagene bli kroniske.
 • Alvorlige bivirkningter er doseavhengig og kan til en viss grad variere fra et statin til et annet.
 • Underliggende genetisk disposisjon kan medvirke eller bli trigget
 • Bivirkninger kan også komme ved lave doser.
 • Den amerikanske forskeren Beatrice Golomb har i syv år studert statiner. Hun har dokumentert bivirkninger som blant annet muskelsvekkelse, tretthet og kognitive problemer.
 • Ravnskov viser til en BMJ-studie (Hippisley-Cox og Coupland), som fant at statinbruk er forbundet med bivirkninger som svekket leverfunksjon, akutt nyresvikt, muskelskader og grå stær.
 • Statiner foreligger i to kjemiske former i blodet, en syre- og en laktonform. Hos en del pasienter viser det seg at muskelsmerter er forbundet med høyt lakton-nivå.
 • Risikofaktorer for statinrelaterte muskelplager
  • Eldre
  • Kvinner
  • Lav vekt
  • Multisystemisk sykdom
  • Lavt stoffskifte
  • Alkoholisme
  • Postoperative pasienter etter store kirurgiske inngrep
  • Hard fysisk trening
  • Høye doser
  • Interaksjoner med andre legemidler som bl.a. immunsupprimerende medikamenter
  • Fibrater
  • Soppmidler
  • kalsiumantagonister

 

Ha en god sommer

Ragnhild

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Treff på siden
05164
Visit Today : 13
Visit Yesterday : 32
This Month : 775
This Year : 3529
Total Visit : 5164
Polio og senskader
Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat