Landsforeningen for polioskadde i Østfold 
1 14 15 16

Idedugnad. Vil du være med?

.

Styret vil i løpet av høsten avholde en idedugnad. Dugnaden vil bli holdt på et av fylkets hoteller og vare fra en dag til neste med overnatting. I forbindelse med dette ønsker styret å invitere et av våre mere anonyme medlemmer med på denne dugnaden.

Du har kanskje noen gode ideer å komme med vedrørende Østfold Poliolag. Nå har du muligheten. Ta kontakt med oss via kontaktsiden vår på nettet og meld din interesse.

Områdemøte 26. august.

Per Lie fra regionskontoret overfor en lydhør forsamling.

.

Områdemøtet for Østfold ble denne gangen holdt på Lande Bo og servicesenter i Sarpsborg med NHF Sarpsborg som vert. Selv om 24 nhf-medlemmer var tilstede var oppmøtet noe skuffende da kun 8 av 17 lokallag-landsforeningslag fra Østfold var representert.

Representanten fra Østfold Poliolag fikk en fyldig gjennomgang av regionkontorets  arbeid og planer. Regionskontorleder Per Lie gikk igjennom et tett program og vi vil spesielt bemerke gjennomgangen av interessepolitisk virksomhet og “Omkampsamfunnet”. Holteutvalgets utredning om hjelpemiddelsektoren var et brennhett tema og man understreket viktigheten av at lagene er på banen og deltar i samfunndebatten.

Områdemøtene er en viktig arena for kommunikasjon og samarbeid mellom lokallagene og regionskontoret/regionsstyret og vi håper og ønsker at flere lag vil se nytten av områdemøtene ved en senere anledning.

Medlemsmøte med info. om stønadsordninger.

.

Høstens førtste medlemsmøte i Østfold Poliolag ble hovedsakelig brukt til å gå gjennom de viktigeste stønadsordningene i folketrygden vedrørende grunnstønad, hjelpestønad og støtte til bil. Aud Aasheim (vår sekretær) gjennomgikk ovennevnte stønadsordninger og svarte på spørsmål fra de oppmøtte.

Disse stønadsordningene er svært viktige for mange av våre medlemmer og det var tydelig at medlemmene satte pris på å kunne stille spørsmål om disse til Asheim som har god kompetanse på dette feltet.

Sommeravsluttning på Støtvig


.

Østfold Poliolag hadde den 11 til 12. juni sommeravsluttning på Støtvig Hotell. Sommeravsluttningen hadde ikke noe fast program, men i løpet av oppholdet fikk vi tid til å avslutte et grunnkurs i data, presentere høstens møteopplegg, basaropplegg med nissegevinster og ikke minst vi spiste god mat og hadde det kjempehyggelig sammen.

Det ble tatt en del bilder på Støtvig og vi har samlet noen av dem. Trykk på linken etter dette og du vil få se bildene. NB! klikk på bildene.

Les videre

Spennende nytt prosjekt fra Statens Kartverk

.

Tilgjengelighetsportal – kartinformasjon om universell utforming

Statens kartverk utvikler en nasjonal portal for geografisk informasjon knyttet til universell utvikling og tilgjengelighet. Løsningen etableres som et prosjekt under den nasjonale handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. 15 departementer står bak planen.

Se denne siden.

Bussaksjon

Region Øst har tatt initiativ til felles bussaksjon i Østfold og Akershus

Vedlagt er skrivet fra øst

Til alle lokallag:

Som alle i vår organisasjon er klar over, er det ikke full tilgjengelighet på offentlig kommunikasjonsmidler.

Vi vil derfor gjennomføre en felles aksjon onsdag 2. juni for å sette fokus på tilgjengeligheten på bussrutene i regionen. Les videre

Medlemsmøte 29. april

.

Medlemsmøtet 29/4 ble som vanlig gjennomført i kantina til Hjelpemiddelsentralen Østfold. 16 medlemmer var tilstede og fikk blant annet en demonstrasjon av Avera-produkter. Ann Kristin Samuelsen  fortalte om produktene og demonstrerte de forskjellige typer kremer.

Leder Evy Gunn Hultberg orientert om det foregående styremøtet og medlemsmøtet ble avsluttet med tradisjonell bespisning og loddsalg.

1 14 15 16

Abonnementservice

Loading
130711
Visit Today : 36
Visit Yesterday : 102
This Month : 2244
This Year : 27998
Total Visit : 130711

Polio og senskader

Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg