Landsforeningen for polioskadde i Østfold 

Aksjon for frihet

En 19 år gammel jente må saksøke staten fordi hun nektes å leve et fritt og selvstendig liv. Hun må legge seg klokken 21:30, og velge mellom å tisse om natten eller være aktiv om dagen.
– Jeg føler at jeg lever et halvt liv. Jeg lever de femten timene jeg har hjelp, og resten klarer jeg meg jo ikke selv, sier Hannah Lunden til NRK.

Mellom klokken 8 og 23 får Lunden Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) av Gjerstad kommune. Om natten må hun be om hjelp fra foreldre, venner og kjæreste.
Selv mener hun at hun burde hatt en assistent med seg døgnet rundt. Det mener også leger ved spesialsykehuset Sunnaas.

Hannah Lundens historie er ikke unik. Hver eneste dag mister funksjonshemmede muligheten til å leve i frihet selv om de lever i Norge. Hver eneste dag må funksjonshemmede velge mellom å dusje eller dra på kino. Friheten begrenses fordi systemet svikter. Fordi systemet ser på funksjonshemmede som brukere, og ikke som selvstendige borgere.

I Norge har Stortinget stemt nei til å ta FNs konvensjon for funksjonshemmede inn i det norske lovverket. Det betyr at norske lover går foran FNs menneskerettigheter.
FN har funnet menneskerettsbrudd, systematisk diskriminering mot funksjonshemmede, og at funksjonshemmede har lavere rang en resten av befolkningen i Norge. Hadde konvensjonen vært en del av norsk lov, ville Hannah fått den hjelpen hun trenger.

Funksjonshemmede nektes samfunnsdeltakelse og samme frihet som andre. Vi godtar ikke at mennesker stenges ute på grunn av samfunnsskapte barrierer, godtar ikke at unge mennesker må velge mellom å være sosiale eller å få lov til å dusje eller gå på do. Vi vil delta i samfunnet på lik linje med andre, vil ha selvstendige liv, mulighet til frihet og utfoldelse.

Over hele landet aksjoneres det fredag for alle menneskers frihet.

Vi krever systemendring!

Frihet for alle!

Abonnementservice

Loading
130712
Visit Today : 37
Visit Yesterday : 102
This Month : 2245
This Year : 27999
Total Visit : 130712

Polio og senskader

Polio og senskader
helsenorge
Naturlig allergimat

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg