1. november trer en rekke nye pasient- og brukerrettigheter i kraft. Samtidig blir ordningen fritt behandlingsvalg innført.

–For mange pasienter venter altfor lenge på behandling, mens det er ledig kapasitet både på offentlige og private behandlingssteder. Nå skal vi benytte den ledige kapasiteten slik at ventetiden går ned og valgfriheten opp. Samtidig styrker vi pasientens rettigheter. Dette er et viktig steg på veien mot pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

.

Les mer her.

.